Högtrycksteknik

Högtrycksspolning är att föredra när man inte vill rengöra ytor och utrustning mekaniskt.
Det minimerar slitaget som annars blir vid t.ex. sand, blästring, slipning, mm.

Isblästring

Isblästring ger nya möjligheter jämfört med andra traditionella rengöringsalternativ. Det är ett miljövänligt alternativ där man inte blandar in farliga kemikalier och lösningsmedel.

Avlopp & Slambilar

Vi har tillgång till kunnig personal som klarar markarbeten för både enskilda avloppsanläggningar samt drift och underhåll för VA- och fjärrvärmenät.

HÖGTRYCKSTEKNIK
– Minimerar slitage
– 500-2500 bars tryck
– Rörspolning

 

SLAMBILAR
– Torr process
– Miljövänligt
– Mobilt

SUG- & BLÅSTEKNIK
– Stora volymer
– Miljövänligt
– Klass 4 maskiner
– Slambilar

 

JOURTELEFON
LINKÖPING: 013-841 45
NORRKÖPING: 011-28 75 80
Dygnet om

 

Vi utför all form av sanering & fastighetsunderhåll

Med jämna mellanrum måste din verksamhet genomgå en planerad sanering. Vi på Sanero har specialiserat oss på saneringsarbeten inom den tunga industrin samt bygg- och demolsektorn. Genom oss kan du få hjälp med allt från schemalagda saneringsinsatser till mer akuta åtgärder vid t.ex. översvämning. Kontakta oss för att diskutera vilken lösning som passar din verksamhet!

Sanero har möjlighet att genomföra:

  • Vakuumsugning – Vid hantering av större volymer
  • Sanering – Flexibla lösningar inom industrisanering
  • Omhändertagande av flytande och torra produkter vid t.ex. översvämning