OM KONCERNEN

Alltransportkoncernen består i dag av vårt moderbolag Alltransport i Östergötland AB med fem dotterbolag. I 2017 års hållbarhetsrapport passar vi på att presentera alla delar i koncernen med fokus på hållbart företagande. Några av de viktigaste utmaningarna framåt för vår koncern, så är det framför allt kompetensutveckling som dyker upp. Vi möter en allt tuffare marknad med hårda krav på miljöeffektiva transportlösningar.

Vi ser att kunderna gärna söker en partner som kan bidra till långt mycket mer än bara det självklara – det är en sådan partner som Alltransportkoncernen skall vara!

HÅLLBARA TRANSPORTER OCH ENTREPRENADER

Skapa de lösningar som passar bäst för bygget eller företaget. Samordna logistik, maskiner och material på ett sätt som får hela arbetsprocessen att flyta med resultatet att du kan leverera i tid! Alltransport AB har erfarenheten och möjligheterna som krävs för att bli din partner inom distribution och entreprenad.

Vi är framför allt verksamma inom områdena Bygg & Miljö samt Fjärr & Distribution och hanterar allt från schakt- och rivningsentreprenader till anläggningsarbeten, dessutom löser vi ett brett urval av hållbara transporter.

Alltransport tillhandahåller bland annat maskintransporter, inrikestransporter, distribution, terminal- och budverksamhet. Dessutom ger vi dig möjligheten att hyra entreprenadbilar och maskiner, samtidigt som vi även förädlar, levererar och säljer olika sorters grus, sten och jordprodukter.

LÄS MER PÅ alltransport.se

WILSSONS HAR TVÅ AFFÄRSOMRÅDEN

Det första handlar om att renovera gamla avloppsledningar genom relining, viket  innebär att rören rensas och infodras med ett nytt material. Resultatet blir att befintliga avloppsledningar kan renoveras snabbt, priseffektivt och med gott resultat. Arbetet utförs med två olika metoder: sprut- och strumpmetoden. När arbetet har slutförts inspekteras ledningarna med kamera för att säkerställa att arbetet uppfyller de svenska branschkraven ByggAMA och ABT06.

I det andra affärsområdet arbetar vi med högtrycksspolning, avloppsspolning, tömning, sugning, rengöring, sanering, underhåll, transporter och TV-inspektioner.

Många uppdrag är kopplade till rörledningar i fastigheter eller i marknätet: rengöring, spolning, TV-inspelning och underhåll. Andra uppdrag är kopplade till olika cisterner eller kärl.

Företaget har självgående färgkameror med vridbara objektiv och satellitutrustning som kan docka av från huvudledningen och filma i servicen (ledningar som går ut från huvudledningen).

LÄS MER PÅ www.wilssons.se