Vi genomför alla former av industrisanering

Vi utför både planerad och akut sanering

Med jämna mellanrum måste din verksamhet eller omgivning genomgå en planerad sanering. Ibland är olyckan dessutom framme och tvingar fram mer akuta saneringar. Vi har lång erfarenhet av alla sorters saneringar.

Industrisanering
Vi har specialiserat oss på saneringsarbeten samt ronderingstjänster inom den tunga industrin samt bygg- och demolsektorn. Genom oss kan du få hjälp med allt från schemalagda saneringsinsatser till mer akuta åtgärder vid t.ex. översvämning.

Tanksanering
Vi rengör oljetankar, allt från villatankar till industricisterner.

Fasadtvätt & klottersanering
Vi rengör fasader och sanerar oönskat klotter. Vi sanerar med högtrycksspolning och använder rengöringsmedel som är klassat som miljövänligt.

KROSSA OCH TRANSPORTERA RIVNINGSMATERIAL

Vid många arbeten inom industrin och ROT-sektorn måste man transportera ut rivningsmassor typ tegel, betong, lättbetong, klinker m.m. Idag sker normalt uttransporter av massorna genom att kärra fram till störtrör/hiss eller att man bär ut massorna med hjälp av ok. Arbetet är mycket tungt och tillika får man stora dammproblem i arbetsmiljön.

Systemet med kross och sugbil ger många fördelar:

  • Högre kapacitet.
  • Ej krossat rivningstegel ger en volymökning av hela ~2,5 ggr.
  • Materialet blir normalt återvinningsbart som fyllnadsmaterial, vilket gör att depositionsavgiften är lägre.
  • Hanteringen blir nästan dammfri.
  • Ljudnivån vid krossning med käftkross är normalt c:a 85 dBA vid ett avstånd på 1 m från krossen.

MOBILT RENINGSVERK

Sanero har också ett mobilt reningsverk. Idealiskt att använda för att minska utsläppen av förorenat vatten. Vi kan genom detta bidra till både minskad

miljöpåverkan och ökad lönsamhet. Med vårt nya mobila reningsverk kan vi rena förorenad vätska från partiklar, slam och tungmetaller. Reningsverket renar upp till 12 m3 i timmen och kan sänka våra kunders deponikostnad med upp till 80%.

Reningen sker i stort sett utan kemikalier förutom vid PH-justeringen där det tillsätts ett surt eller ett basiskt ämne. Snällt mot miljön helt enkelt!

Sanering
mobilt reningsverk