Vi tillhandahåller tjänster för industriunderhåll

Cisternrengöring med spolrobotar

Cisternrengöring är ofta en del av sommarens många revisoner. Vi har lång och bred erfarenhet av cicternrengöring och med våra, för ändamålet utvecklande, spolrobotar i olika dimensioner som har tryck mellan 50–2.500 bar samt ett vattenflöde på 20–550 liter/minut.

HÖGTRYCKSSPOLNING

Ett effektivt och miljövänligt sätt att rengöra ytor. Vi utför högtrycksspolning från 500 bar till 2500 bar. Beroende på tryck, munstycke och temperatur kan vi göra allt från att skära i betong till att ta bort smuts. Vi ställer upp vid såväl akut som förebyggande rengöring av alla typer av ledningar, kulvertar, pumpgropar, fasader, cistern rengöring, bilning av betong m.m.

Metoden är effektiv att använda vid olika typer av saneringar t ex efter brand. De rengöringsmedel som används är miljövänliga och ofarliga för djur och natur.

VAKUUMSUGNING

Med vakuumsug rengör vi ytor dammfritt, snabbt och effektivt. Metoden är överlägsen när det gäller att hantera stora volymer i trånga utrymmen.

Torrt material – Förutom lantbruk och byggindustri arbetar vi på uppdrag av exempelvis värmeverk, pappersindustri, reningsverk och kemisk industri. Sugbilen tar upp merparten av dammet som uppstår vid rivning vilket förbättrar arbetsmiljön.

Blåsning – vakuumblåsning underlättar arbeten i trånga utrymmen och det är enkelt att fylla nytt material (t.ex. lecakulor, singel eller spannmål).

Exempel på användningsområden:

  • På uppdrag av byggindustrin suger vi isolering och sand eller fyller bjälklag.
  • Genom att koppla på en materialkross kan vi mala ner och suga upp större material som tegel och keramiska plattor.
  • Lantbruk får hjälp att tömma bassänger och silos. Vid behov tippar eller blåser vi ut materialet på önskat ställe. T. ex. kan vi suga upp spannmål och tippa det på lämplig plats.

 

VÄRMEVÄXLARSERVICE

Sanero är auktoriserade servicetekniker åt Alfa Laval. Alfa Laval har över 60 års erfarenhet och är idag världsledande när det gäller värmeväxlare och uppvärmning. Resultatet är ett brett program av värmeväxlare – packningsförsedda, lödda och helsvetsare. Oavsett om de används för uppvärmning eller tappvarmvatten kännetecknas samtliga värmeväxlare av effektiv värmeöverföring och hög driftsäkerhet.

UNDERHÅLL

Vi underhåller alla sorters olje- och fettavskiljare och har lång erfarenhet från hantering av slutna tankar, BDT-brunnar, gödselbassänger, reningsverk, spolrännor, dagvattenbrunnar m.m.

BYTE AV SAND I SANDLÅDOR

Vi byter effektivt sanden i era sandlådor. Snabbt kan vi suga ur och ersätta sanden med ny EU-sand som förhindrar kvävning.

ISBLÄSTRING

Kolsyrebläster ger nya möjligheter jämfört med andra traditionella rengöringsalternativ. Blästring med kolsyreis är en fullständigt torr process eftersom pelletsen består av CO2 och dunstar omedelbart vid kontakt med behandlad yta. Det är ett miljövänligt alternativ där man slipper blanda in farliga kemikalier och lösningsmedel. Eftersom det är en helt torr rengöringsform innebär det att man kan rengöra motorer och maskiner medan de är i bruk och minskar därmed kostsamma driftsstopp.

Varsam rengöring

Kolsyreblästring sliter inte på ytan, men den rengör på samma sätt som exempelvis sand-, glas- och plastblästring. Därför fungerar den utmärkt för rengöring av krom, aluminium, elektriska installationer, mynt och elektromekanik. Att rengöringen dessutom är helt torr och fri från spill gör användningsområdena än fler.

Effektiv rengöring

Blästring med kolsyreis tillåter ofta rengöring av tillverkningsutrustningen under drift utan behov av tidskrävande demontering, efterföljande montering och dyrbar stilleståndstid. Detta är av stor ekonomisk vikt, eftersom den effektiva produktionstiden ökar. Slipp kostsamma driftsstop men ta ändå hand om fernissa, olja, fetter, koldamm, sot och mögel! Normalt oåtkomliga delar kan rengöras genom att använda det breda spektrumet av olika munstycken och rengöringshastighet. Inget blästringsavfall lämnas kvar på kedjor och drev. Det enda som återstår är beläggningen som tagits bort. Denna kan oftast sopas eller dammsugas upp från golvet.

Hållbar rengöring

Ice Blast drivs på kolsyrepellets. Rengöringen är helt giftfri, utan farliga kemikalier, heta ångor och fri från utsläpp. Det gör också att riskerna med att hantera den minskar. Kolsyreblästring är extremt snabb, tar bort smuts som inte syns för blotta ögat och lämnar inga rester eller avrinning. Med reducerad stilleståndstid, ökad produktkvalitet och rengöring på plats utan demontering blir det en omkostnadsbesparande metod.

Mobil rengöring

Anläggningen drivs med ström (220 V) och extern kompressor. Den är liten och kompakt – två man bär den – vilket gör den idealisk i trånga utrymmen. Vår bläster tar vi enkelt med oss till dig för demonstration eller hela uppdrag.

Ring oss så kommer vi!