Våra tjänster för vatten och avlopps underhåll

VATTEN & AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Vi har tillgång till kunnig personal som klarar markarbeten för både enskilda avloppsanläggningar samt drift och underhåll för VA- och fjärrvärmenät.

 

SLAMSUGNING, SPOLNING & TV-INSPEKTIONER

Med hjälp av specialfordon, anpassade efter dina behov, slamsuger och rengör vi avloppsbrunnar och septictankar, dagvatten- och trekammarbrunnar, men också olje- och fettavskiljare samt pumpgropar och tvätt rännor. Vi rengör även borrade och grävda vattenkällor och om inte annat anges vid beställning tillförs klor som desinficeringsmedel.

Förebyggande eller akut via dygnet runt-jour
Vi har lång och bred erfarenhet av rörspolning, det är jobb vi gör dagligen. Vi lovar goda resultat med våra ändamålsutvecklade spolrobotar i olika dimensioner, tryck på 50–2.500 bar och ett vattenflöde på 20–550 liter/minut.

Flytande vätskor – Våra bilar med vakuumkompressorer tar vara på de flesta flytande produkter. Exempel på tjänster vi utför inom området är tömning av slamavskiljare, olje- och fettavskiljare, slutna tankar, BDT-brunnar, gödselbassänger, reningsverk, spolrännor och dagvattenbrunnar.

TV-inspektion av ledningar
Vi har kamerautrustning att kontrollera de flesta typer av avloppsledningar i fastigheter och industrier. Med filmkamera kan vi effektivt redovisa var problemen finns och vad som behöver åtgärdas.

Inspektionen sker med färgkamera och dokumenteras via skriftliga protokoll samt dvd/usb. Alla arbeten utförs av ackrediterad personal.

ADR-transporter
För hantering av miljöfarliga ämnen såsom olja, industriavfall mm använder vi ADR-bilar, godkända att köra bl a oljeprodukter.

 

UNDERHÅLL AV AVLOPP

Vi utför underhåll av ditt avlopp. Går det för lång tid mellan underhållen kan du få stora problem. Vi utför slamsugning, avloppsspolning samt rotskärning.

avlopp